وبلاگ عزاخانه http://azakhaneh.mihanblog.com 2020-09-27T02:38:06+01:00 text/html 2014-08-11T08:44:14+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مراسم شب 19 ماه مبارک رمضان 1393 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/217 مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳که در <a href="http://azakhaneh.net/" target="" title="">هیئت رزمندگان اسلام سیرچ</a> با مداحی <a href="http://azakhaneh.net/" target="" title="">کربلایی حجت غلامشاهی</a> اجرا شده آماده دریآفت میباشد. text/html 2014-06-08T12:31:49+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های جلسه هفتگی 15.3.93 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/216 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;">جلسه هفتگی 15.3.93&nbsp;</span> با نوای گرم <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;">کربلایی حجت غلامشآهی</span></a> که در <a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/" target="_blank" title="هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)"><strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong></a> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><br><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/216" target="" title="">ادامه مطلب</a><br></div> text/html 2014-04-29T11:28:31+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های ایام فاطمیه 93.1.8 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/215 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title="">ایام فاطمیه</a> 93.1.8&nbsp;</span> با نوای گرم <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;">حاج علی کد خدایی</span></a> که در <a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/" target="_blank" title="هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)"><strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong></a> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><br><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/215" target="" title="">ادامه مطلب</a><br></div> text/html 2014-04-28T14:36:01+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های ایام فاطمیه 93.1.10 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/214 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title="">ایام فاطمیه</a> 93.1.10&nbsp;</span> با نوای گرم <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;">حجت محمدی</span></a> که در <a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/" target="_blank" title="هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)"><strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong></a> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/214" target="" title=""><font size="3">ادمه مطلب</font> </a></div> text/html 2014-04-28T14:08:40+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های ایام فاطمیه 93.1.12 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/213 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> <a href="http://atshan.ir/" target="_blank" title="">ایام فاطمیه</a> 93.1.12&nbsp;</span> با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حجت غلاشاهی</span> که در <a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/" target="_blank" title="هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)"><strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong></a> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/213" target="" title="ادامه مطلب"><font size="3"><b>ادامه مطلب</b></font></a></div> text/html 2014-03-26T15:29:44+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی بنر تبلیغاتی فاطمیه http://azakhaneh.mihanblog.com/post/211 <div align="center"><img src="http://albash.ir/i/upload/1/1395851709.jpg" alt="فاطمیه" height="638" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="428"></div> text/html 2013-09-09T17:16:06+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های جلسه هفتگی 92.6.15 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/210 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> جلسه هفتگی 92.6.15&nbsp;</span> با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حجت غلاشاهی</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/210" target="_blank" title=""><div align="center">ادامه مطلب</div></a><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/210" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div></a><br><br><br><br><br><br>عَنْ رَسُولِ‏اللّه‏ صلی الله علیه و آله: أَلا اُخْبِرُكُمْ عَنْ اَقْوامٍ لَیْسُوا بِأَنْبِیاء وَ لا شُهدَاء تَغْبِطُـهُمْ النّاسُ یَـوْمَ الْقِـیامَةِ ... یَأْمُرُونَهُمْ بِما یُحِّبُ‏اللّه‏ُ وَ یَنْهَوْنَهُمْ عَمّا یَكْرَهُ اللّه‏ُ.<br> <br> رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: گروهى هستند كه نه پیامبرند و نه شهید ولى مردم به مقامى كه خداوند به خاطر امر به معروف و نهى از منكر به آنان عطا فرموده غبطه مى‏خورند.<br> منبع:مستدرک الوسائل-جلد 12-ص 128 text/html 2013-09-09T15:45:38+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های شب27ماه مبارک رمضان 92 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/209 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> شب27ماه مبارک رمضان </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حجت غلاشاهی</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><div align="center"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/209" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></div> text/html 2013-09-08T06:59:09+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های شب19ماه مبارک رمضان http://azakhaneh.mihanblog.com/post/208 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> شب19ماه مبارک رمضان </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">محمدرضا نظری</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید<br><br><br><br><div align="center"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/208" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></div> text/html 2013-07-22T06:42:08+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه نوحه های وفات حضرت زینب(س) http://azakhaneh.mihanblog.com/post/207 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> وفات حضرت زینب(س) </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حجت الاسلام کُمیل پهلوان زاده</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b><font size="5"><br></font></b><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/207" target="_blank" title="">ادامه مطلب</a></font></b></div> text/html 2013-05-29T10:08:32+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی مجموعه سرود های ولادت حضرت زهرا(س) http://azakhaneh.mihanblog.com/post/206 مجموعه سرود های ولادت حضرت زهرا(س)92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">کربلایی محمد معاذاللهی شاعر و مداح اهل بیت(ع)</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به&nbsp; </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/206" target="" title=""><font size="6">ادامه مطلب</font></a></div> text/html 2013-05-18T20:38:17+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی سالگرد سید چواد ذاکر و وفات ام البنبن http://azakhaneh.mihanblog.com/post/205 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> سالگرد سید چواد ذاکر و وفات ام البنبن </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">کــربلایی عــلی مــردانی</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به </strong><strong>حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="5"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/205" target="" title="">ادامه مطلب</a></font></div> text/html 2013-04-28T08:58:17+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی ایام فاطمیه 92 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/204 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> ایام فاطمیه </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حاج منصور پور شیخ</span> که در <strong>هیئت مکتب الصادق کرمان&nbsp;</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br>نکته:<strong> هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)</strong> دعوت شده ی <strong>هیئت مکتب الصادق کرمان&nbsp; بود</strong><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/204" target="" title=""><font size="6"><span style="font-weight: bold;">ادامه مطلب</span></font></a></div> text/html 2013-04-21T15:49:22+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی وفات حضرت ام البنین http://azakhaneh.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: center;"><img style="width: 528px; height: 792px;" src="http://razesorkh.com/i/attachments/1/1366559331339403_large.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-04-08T06:12:31+01:00 azakhaneh.mihanblog.com محمد رضا مومنی ایام فاطمیه 92 http://azakhaneh.mihanblog.com/post/201 مجموعه نوحه های<span style="font-weight: bold;"> ایام فاطمیه </span>92 با نوای گرم <span style="font-weight: bold;">حسن قهاری</span> که در <strong>هیئت رزمندگان اسلام سیرچ متوسلین به حضرت زهرا(س)</strong> اجرا شده است را به صورت صوتی می توانید از ادامه مطلب دانلود کنید.<br><br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://azakhaneh.mihanblog.com/post/201" target="" title=""><font style="font-weight: bold;" size="5">ادامه مطلب</font></a><br><br></div>